Fler svenska arenor

Det idrottsliga arrangemanget bland svenskar i både storstäderna och ute på landsbygden har i alla tider varit stort. Arenor och idrottshallar har haft en viktig betydelse när det kommer till både den idrottsliga och sociala sammanhållningen.

I början av 2000-talet skedde en utveckling inom svensk idrott där gamla läktare och åskådarplatser renoverades i omgångar för att höja standarden. Dessutom var det få arenor i Sverige som under denna tid uppfyllde UEFA:s och FIFA:s regelverk gällande internationell fotboll. Det krävdes nytänkande inom fotbollssverige och sakta men säkert insåg politikerna vikten av att hålla arenor i gott samt modernt skick. Under ett par års tid renoverades flertalet arenor runt om i landet, men ofta skedde detta i omgångar för att hålla kostnader nere.

Nya arenor planeras

Dagens idrottsarenor håller en hög klass när det kommer till byggnader och även kapacitet – om vi utgår från ett svenskt perspektiv. Däremot behövs det fortfarande fler anläggningar för att kunna ge plats åt utövare, klubbar och föreningar. Den ekonomiska biten spelar även en viktig roll och fler moderna arenor innebär större chanser till arrangemang, vilket i sin tur genererar intäkter för en kommun, stad eller företag. Just därför är Sverige återigen i en utvecklingsfas där nya arenor planeras stå färdiga under de närmaste åren.

Ett exempel är den nya fotbollsarenan i Jönköping som planeras vara färdigbyggd år 2020. Turerna kring detta byggande har varit många, men till slut fastslog kommunen i början av 2017 att den nya arenan skulle byggas med en budget på närmare 550 miljoner kronor. Arenan i Jönköping och även andra pågående eller kommande projekt runt om i landet kommer att hålla modern standard och även fylla en funktion som multiarena. Genom att låta en arena stå värd för inte bara idrottsliga utan även andra evenemang finns stora chanser till gynnsamma intäkter för kommuner och näringsliv på mindre orter.