Vikten av förstaklassiga arenor

Att gå på fotboll innebär mer än att bara se på en match. Det är stämning, spänning och folkfest. Åtminstone är det vad vi förväntar oss när vi går på fotboll i Sverige och även runt om i världen för den delen. Just därför är vikten av att bygga förstklassiga arenor, som uppfyller inte bara allmänna byggkrav utan dessutom kraven från läktarplats, stor.

Nationalarenan visar vägen

Svenska nationalarenan är Friends Arena – en arena i världsklass med en multifunktion i bemärkelsen att stå som värd för allt från idrottsliga till musikaliska arrangemang. Den har vid åtskilliga tillfällen beskrivits som en av norra europas mest moderna eventarena. Det är en arena att ta efter för att säkerställa att en förstaklassig arena byggs.

Olika projekt har skilda budget, vilket sätter de ekonomiska ramarna när det kommer till vilka möjligheter som finns. I Friends Arenas fall var de finansiella resurserna stora och därmed kunde en nationalarena av högsta klass byggas, men oavsett vilken kapitalnivå ett projekt ligger på bör rätt saker prioriteras. Om inte finns stor risk att pengar går till spillo på grund av dumma beslut som resulterar i en medelmåttig arena. Ett bra exempel på detta är Falkenbergs nybyggda fotbollsarena som flitigt kritiserats sedan invigningen 2017.

Rätt stämning med rätt avstånd

En viktig detalj är avstånden mellan läktarplats och själva skådeplatsen; det vill säga fotbollsplanen eller arenagolvet. För att skapa stämning och dessutom generera så hög grad av upplevelse som möjligt för besökaren krävs en någerlunda närhet mellan åskådare och spelare/artist etc. Ett alltför långt avstånd gör att upplevelsen försämras, vilket inte bör ske i ett modernt nybygge.

Bekväma sittplatser har också sin bidragande effekt till en förstklassig arena. Rätt material och funktion på en arenas inredning innebär en högre komfort för besökarna. En läktare med stolar som inte har ett rimligt benmått kommer snabbt att bli folkgles. Eftersom bettingmatcher idag kan ses via streaming online är då förmodligen tv-soffan ett skönare alternativ.